Om SEGP

 

Föreningen riktar sig till sjukvårdspersonal utöver läkare som arbetar aktivt inom endoskopi och gastroenterologi.

Föreningens mål är att öka kunskaperna om gastroenterologiska sjukdomar, undersökningar och behandlingsmetoder, utbyta erfarenheter samt att främja samarbetet bland personal som arbetar med patienter med gastroenterologiska sjukdomar.

Föreningen verkar aktivt för specialutbildning i gastroenterologi och utbildning i gastrointestinal endoskopi. Stimulera utveckling, kvalitetsuppföljning och forskning inom gastroenterologiska sjukdomar, undersöknings och behandlingsmetoder bl.a. genom olika stipendier. Även stimulera nordiskt och övrigt internationellt samarbete. SEGP arbetar för att personalen skall få möjlighet till bra utbildning inom vår specialitet. För att möjliggöra detta har vi kontakt med olika högskolor och universitet som arrangerar olika utbildningar.

Under Svenska Gastrodagarna som anordnas årligen samlas vi och har föreläsningar och får även tillfälle att träffa representanter från läkemedelsföretagen, tillbehör och instrumenttillverkarna. Under dessa dagar har vi även årsmöte med föreningen.

Vi fortsätter med dessa möten och dessutom att arbeta för en utökning av våra egna program i samband med kongresserna.