Getinge stipendium

Getinge Sverige AB arbetar för att främja god hygienisk standard inom endoskopisk verksamhet. Getinge Sverige AB utlyser därför ett Stipendium, (eg 2st!) för deltagande i Getinge Academys kurs ”Hygienutbildning inom Endoskopi”. Stipendiet omfattar 2 kursplatser/år inkl. kurskostnad, kost och logi för 2 personer på av Getinge Academy anordnad Endoskopikurs. Vi förutsätter att arbetsgivaren står för resekostnad och traktamente för deltagaren.

Villkor för sökande är att man ska vilja främja/utveckla hygienrutiner/-arbete inom endoskopisk verksamhet. Det kan handla om patientsäkerhet och/eller säkerhet för personal, åtgärder för att förebygga vårdrelaterade infektioner eller andra hygienproblem inom verksamheten.

Utbildningen riktar sig till all personal ansvarig för rengöring och desinfektion av endoskopiutrustning, från nyanställda med begränsad erfarenhet till sjuksköterskor och avdelningsföreståndare på endoskopimottagningar, sterilcentraler, hygienavdelningar, kliniker, operationsavdelningar och intensivvården. Utbildningen är produktoberoende.

Kursen är också lämplig för sjukhustekniker som handhar endoskopiutrustning.

Styrelsen för SEGP utser vilka som blir stipendiater. Stipendiet är årligen återkommande.

Ansökan skickas till Catarina Lövgren, stipendieansvarig i SEGP catarina.lovgren@akademiska.se

Väl mött!

Klas Rudbäck           klas.rudback@getinge.com
RN
, BNSc, RNT
Produktchef Endoskopi
Product Manager Endoscopy
Getinge Sverige AB
Upplagsvägen 1  SE-117 43 STOCKHOLM

Ansök här