Resebidrag kriterier

För att söka stipendiet krävs följande specifika kriterier:

• Stipendiat utses av SEGP
• Stipendiat skall vara betalande medlem föregående år.
• Stipendiat skall arbeta aktivt med endoskopisk verksamhet. Skriva reseberättelse till SEGP som bör innehålla förslag på förändring, eller ny kunskap & utveckling gällande dig och din arbetsplats.
• Stipendiaten bör gärna redovisa muntligt vid nästkommande årsmöte.
• Stipendiet är personligt och får EJ överlåtas
• Ej utnyttjat stipendium under kalenderåret återgår till SEGP
• Beslut om stipendium kan EJ överklagas
• Motivering/målbeskrivning skall ingå i stipendieansökan
• Stipendiet skall användas till utbildning/utveckling inom den endoskopiska verksamheten
• Stipendiet skall fördelas jämt över de olika personalkategorierna
• Stipendiet bör främja ditt dagliga arbete

Ansök här