SEGPs kriterier

Kriterier för utbildningsbidragsansökan för SEGP

 • Sökande skall vara betalande medlem ett år före ansökan om utbildningsbidrag
 • Sökande ska vara verksam inom vården med Endoskopi/Gastroenterologi
 • Utbildningsbidraget är personligt och kan ej överlåtas
 • Utbildningsbidraget kan ej sökas av styrelsemedlem
 • Sökande som ej kan utnyttja utbildningsbidraget ska återbetala det till SEGP
 • Sökande ska ange klara och tydliga mål varför utbildningsbidraget söks
 • Sökande ska skriva en reseberättelse som delges övriga medlemmar via hemsidan och Gastrokuriren
 • Medlem kan söka utbildningsbidrag fler gånger, dock måste det förflyta minst tre år sedan man erhållit ett utbildningsbidrag, innan man får söka    igen

Kriterier för reseberättelser:

 • Ska bestå av egna reflektioner på kursmötets innehåll, enligt de anvisningar som bifogas när bidraget beviljats
 • Reseberättelsen insändes till utbildningsbidragsansvarig i styrelsen, senast en vecka efter utnyttjande.
 • Resebidrag ska även redovisas muntligt på nästkommande årsmöte